על מנת להפעיל או לנטרל תכונות יש להיכנס למסך הגדרות באמצעות התפריט 

אבטחת גישה באמצעות טביעת אצבע
אם המכשיר שלך מכיל חיישן לקריאת טביעת אצבע והוגדרה לפחות טביעת אצבע אחת
בכל הפעלה האפליקציה תבקש זיהוי באמצעות טביעת אצבע מה שיבטיח שאיש זולתך לא יוכל לגשת לנתונים או לבצע פעולה כלשהי באפליקציה.

סריקת נתוני כרטיס באמצעות המצלמה

תוכל להגדיר את האפליקציה כך שבמקום להקליד את מספר הכרטיס ותוקפו תוכל לסרוק את הכרטיס ונתונים אלה יוזנו אוטומטית
יש לזכור כי לא כל הכרטיסים ייסרקו בהצלחה או שרק מספר הכרטיס ייסרק והתוקף לא - זאת בגלל הסיבה שחלק מהכרטיסים שחוקים או הצבעים שלהם מונעים סריקה וזיהוי מדוייקים. בכל מקרה במידה והמערכת לא תצליח לזהות באופן מושלם ומדוייק נתון כלשהו הוא לא יוזן כך שלא יתכן מצב של הזנה שגוייה.

להפעלת סורק נתוני כרטיס לחץ על כפתור המצלמה שצמוד לשדה הקלט של מספר כרטיס

 

משלוח תקציר תוצאות עסקה ב SMS
ניתן כעת לשגר ללקוח את תקציר תוצאות העסקה באמצעות הודעת SMS
אופציית המשלוח במייל קיימת ומשלוח תקציר ב SMS נוסף על מנת לפשט ולהקל על התהליך
הזנת מספר הטלפון של הלקוח במקלדת נומרית קלה ופשוטה יותר מאשר הזנת כתובת מייל ואינה חשופה לשגיאות הקלדה או פיענוח כמו כתובת מייל שעלולה להיות מורכבת