top of page

על מנת להפעיל או לנטרל תכונות יש להיכנס למסך הגדרות באמצעות התפריט 

אבטחת גישה באמצעות טביעת אצבע
אם המכשיר שלך מכיל חיישן לקריאת טביעת אצבע והוגדרה לפחות טביעת אצבע אחת
בכל הפעלה האפליקציה תבקש זיהוי באמצעות טביעת אצבע מה שיבטיח שאיש זולתך לא יוכל לגשת לנתונים או לבצע פעולה כלשהי באפליקציה.

סריקת נתוני כרטיס באמצעות המצלמה

תוכל להגדיר את האפליקציה כך שבמקום להקליד את מספר הכרטיס ותוקפו תוכל לסרוק את הכרטיס ונתונים אלה יוזנו אוטומטית
יש לזכור כי לא כל הכרטיסים ייסרקו בהצלחה או שרק מספר הכרטיס ייסרק והתוקף לא - זאת בגלל הסיבה שחלק מהכרטיסים שחוקים או הצבעים שלהם מונעים סריקה וזיהוי מדוייקים. בכל מקרה במידה והמערכת לא תצליח לזהות באופן מושלם ומדוייק נתון כלשהו הוא לא יוזן כך שלא יתכן מצב של הזנה שגוייה.

להפעלת סורק נתוני כרטיס לחץ על כפתור המצלמה שצמוד לשדה הקלט של מספר כרטיס

 

משלוח תקציר תוצאות עסקה ב SMS
ניתן כעת לשגר ללקוח את תקציר תוצאות העסקה באמצעות הודעת SMS
אופציית המשלוח במייל קיימת ומשלוח תקציר ב SMS נוסף על מנת לפשט ולהקל על התהליך
הזנת מספר הטלפון של הלקוח במקלדת נומרית קלה ופשוטה יותר מאשר הזנת כתובת מייל ואינה חשופה לשגיאות הקלדה או פיענוח כמו כתובת מייל שעלולה להיות מורכבת

bottom of page